Θεραπείες του Δικαίου Επιείκειας στη Κύπρο

60,00

Ομιλητής: Καθηγητής Χρίστος Φ. Κληρίδης
Μέθοδος: Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ
Ημερομηνία: 24/11/2022
Ώρα: 16:00 – 18:00
Κόστος συμμετοχής: 50 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Το περιεχόμενο της διάλεξης θα αφορά, μεταξύ άλλων, την νομολογία των κυπριακών δικαστηρίων από το 1878 μέχρι και σήμερον στον τομέα του Δικαίου της Επιείκειας όπως έχει εισαχθεί  και εφαρμόζεται στη Κύπρο με αναφορά στις θεραπείες οι οποίες αποδίδονται στον τομέα αυτό.
Περισσότερες πληροφορίες στο πεδίο Description πιο κάτω.

In stock

Please enter participant name
Please enter participant last name
Please enter participants registration number
Please enter participant email address
Categories: ,

Description

Το περιεχόμενο της διάλεξης θα αφορά, μεταξύ άλλων, την νομολογία των κυπριακών δικαστηρίων από το 1878 μέχρι και σήμερον στον τομέα του Δικαίου της Επιείκειας όπως έχει εισαχθεί  και εφαρμόζεται στη Κύπρο με αναφορά στις θεραπείες οι οποίες αποδίδονται στον τομέα αυτό. Μεταξύ άλλων, θα εξετασθούν οι πιο κάτω θεραπείες:

1. Της αποκατάστασης στη περίπτωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

2. Η θεραπεία της ειδικής εκτέλεσης για κινητή, άυλη περιουσία και ακίνητη περιουσία

3. Ιχνηλάτιση και εντοπισμός στις περιπτώσεις παράβασης καταπιστευμάτων.

4. Ο διορισμός παραλήπτη διαχειριστή

5. Διάταγμα απόδοσης λογαριασμών

6. Διατάγματα διόρθωσης λάθους σε συμβάσεις

7. Διατάγματα ακύρωσης συμβάσεων για λόγους ψυχικής πίεσης

8,.Προσωρινά διατάγματα όπως μεταξύ άλλων τύπου Mareva διεθνούς εμβέλειας Anton Piller  και Norwich.

Ομιλητής: Χρίστος Κληρίδης

Κωδικοί ΖΟΟΜ θα αποσταλούν το αργότερο την Πεμπτη 24/11 στις 11:00.

 

Ομιλητής: Καθηγητής Χρίστος Φ. Κληρίδης
Μέθοδος: Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ
Ημερομηνία: 24/11/2022
Ώρα: 16:00 – 18:00
Κόστος συμμετοχής: 60 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)