Το νέο Εμπορικό Δικαστήριο και Ναυτοδικείο

60,00

Ομιλητής: Δρ. Χρίστος Φ. Κληρίδης
Μέθοδος: Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ
Ημερομηνία: 13/12/2022
Ώρα: 16:00 – 18:00
Κόστος συμμετοχής: 60 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Το περιεχόμενο της διάλεξης θα αφορά, μεταξύ άλλων, την νομολογία των κυπριακών δικαστηρίων από το 1878 μέχρι και σήμερον στον τομέα του Δικαίου της Επιείκειας όπως έχει εισαχθεί  και εφαρμόζεται στη Κύπρο με αναφορά στις θεραπείες οι οποίες αποδίδονται στον τομέα αυτό.
Περισσότερες πληροφορίες στο πεδίο Description πιο κάτω.

Out of stock

Categories: ,

Description

Στόχοι εκπαιδευτικού προγράμματος

Πρόσφατα εγκρίθηκε νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Συντάγματος για να επιτρέπεται η χρήση της αγγλικής γλώσσας στο Εμπορικό Δικαστήριο και Ναυτοδικείο. Ακολούθως θεσπίστηκε νομοθεσία για την σύσταση Εμπορικού Δικαστηρίου και νέου Ναυτοδικείου. Πρόκειται για καινούργια νομοθεσία η οποία αφορά την επίλυση εμπορικών διαφορών ύψους 2.000.000 ευρώ και άνω όπως επίσης και νέο Ναυτοδικείο.

Τα δύο δικαστήρια θα αναλάβουν την δικαιοδοσία των Επαρχιακών Δικαστηρίων στον τομέα του Ναυτοδικείου και εμπορικών υποθέσεων όπως επίσης και μέρος της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την επίλυση ναυτικών υποθέσεων. Ο στόχος είναι να εκπαιδευτούν οι δικηγόροι στο περιεχόμενο του νέου πλέον θεσμικού πλαισίου και η ανάγκη προκύπτει με δεδομένο ότι πρόκειται για δύο νέα δικαστήρια τα οποία αναμένεται να συνεισφέρουν τα μέγιστα στον τομέα της απονομής της δικαιοσύνης

Οι ενότητες  του σεμιναρίου:

  1. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο επίλυσης εμπορικών και ναυτικών υποθέσεων. Προβλήματα που ανέκυψαν και αναγκαιότητα δημιουργίας των νέων δικαστηρίων.
  2. Η τροποποίηση του συντάγματος και οι επιπτώσεις της τροποποίησης για τα δύο δικαστήρια.
  3. Το δικαιοδοτικό πλαίσιο των δύο δικαστηρίων. Προβλήματα ερμηνείας και σύγκριση με το υφιστάμενο πλαίσιο.
  4. Η στελέχωση των δικαστηρίων, τα προσόντα των δικαστών και ο αναμενόμενος χρόνος έναρξης λειτουργίας των δύο δικαστηρίων
  5. Το δικονομικό πλαίσιο.
  6. Κριτική και εισηγήσεις

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο από τον Παγκ. Δικηγορικό Σύλλογο για 2 ώρες συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ομιλητής: Καθηγητής Χρίστος Φ. Κληρίδης
Μέθοδος: Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ
Ημερομηνία: 13/12/2022
Ώρα: 16:00 – 18:00
Κόστος συμμετοχής: 60 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)