Το νέο Εμπορικό Δικαστήριο και Ναυτοδικείο

60,00

Ομιλητής: Δρ. Χρίστος Φ. Κληρίδης
Μέθοδος: Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ
Ημερομηνία: 13/12/2022
Ώρα: 16:00 – 18:00
Κόστος συμμετοχής: 60 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Το περιεχόμενο της διάλεξης θα αφορά, μεταξύ άλλων, την νομολογία των κυπριακών δικαστηρίων από το 1878 μέχρι και σήμερον στον τομέα του Δικαίου της Επιείκειας όπως έχει εισαχθεί  και εφαρμόζεται στη Κύπρο με αναφορά στις θεραπείες οι οποίες αποδίδονται στον τομέα αυτό.
Περισσότερες πληροφορίες στο πεδίο Description πιο κάτω.

In stock

Please enter participant name
Please enter participant last name
Please enter participants registration number
Please enter participant email address
Categories: ,

Description

Το περιεχόμενο της διάλεξης θα αφορά το νέο Εμπορικό Δικαστήριο και Ναυτοδικείο.

Το πρόγγραμμα του σεμιναρίου θα ανακοινωθεί σύντομα.

Το σεμινάριο τελεί υπό εξέταση από τον Παγκ. Δικηγορικό Σύλλογο για 2 ώρες συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ομιλητής: Καθηγητής Χρίστος Φ. Κληρίδης
Μέθοδος: Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ
Ημερομηνία: 13/12/2022
Ώρα: 16:00 – 18:00
Κόστος συμμετοχής: 60 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)