Η Διαχείριση πελατών Υψηλού Κινδύνου και οι πρακτικές Μετριασμού Κινδύνου

119,00

Out of stock

Categories: , ,

Description

Περιγραφή/Στόχοι και Ανάγκη Κατάρτισης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Για τον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών, η δέουσα επιμέλεια πελατών (CDD) αποτελεί στοιχείο των βημάτων Know Your Customer (KYC) για τη συμμόρφωση με τους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), καθώς και για την προστασία των οργανισμών που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες ευρύτερα, από οικονομικό έγκλημα. Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να παρουσιάσει τις κατηγορίες των πελατών υψηλού κινδύνου και να εμβαθύνει στις διαδικασίες εκείνες οι οποίες αποτελούν σημαντικό εργαλείο για κάθε οργανισμό ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο και να διατηρήσετε πρακτικά πρότυπα συμμόρφωσης κατά την ένταξη πελατών υψηλού κινδύνου.

Η ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια (EDD) είναι πρόσθετες διαδικασίες για λογαριασμούς ή δραστηριότητες που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο.Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποσκοπεί στο να αναλύσει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου οι οποίες συχνά διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ κινδύνου ενός πελάτη. Εστιάζεται στην αναφορά λήψης μέτρων για να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε με ποιον έχετε να κάνετε, κατανοώντας τις δραστηριότητές τους και αξιολογώντας τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μέσα από το σεμινάριο επιδιώκεται η δυνατότητα να μπορείτε να καθορίσετε ποια είναι μια κανονική και αναμενόμενη δραστηριότητα όσον αφορά πελάτες υψηλού κινδύνου. Με σαφώς καθορισμένες πολιτικές και διαδικασίες, η προσέγγιση εστιάζεται στην βάση του κινδύνου ώστε να διευκολύνει το εκάστοτε προσωπικό να εφαρμόζει αναλύσεις και το προσωπικό συμμόρφωσης να υποβάλλει εκθέσεις στις ρυθμιστικές αρχές, εάν είναι απαραίτητο.

Πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα) και Ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος

09:00-09:10 – Εισαγωγή

09:10-09:45 – Νομικό Πλαίσιο και Εφαρμογή

09:45-10:15 – Δέουσα Επιμέλεια Πελατών

10:15-10:45 – Κατηγορίες Πελατών Υψηλού Κινδύνου

10:45-11:00 – Διάλειμμα

11:00-11:30 – Συμμόρφωση και ένταξη πελατών υψηλού κινδύνου

11:30-12:30 – Πρακτική Προσέγγιση – Ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια (EDD)

12:30-13:15 – Δραστηριότητές και Αξιολόγηση Κινδύνου

13:15-13:45 – Διάλειμμα

13:45-14:30– Πρακτική Εφαρμογή Πολιτικών για διαχείριση κινδύνου μέσα από πραγματικά παραδείγματα

14:30-14:50 – Καταληκτικά Σχόλια και Συμπεράσματα

14:50 -15:00  – Συζήτηση/Ερωτήσεις

Μέθοδος: Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ
Ημερομηνία: 28/11/2023
Ώρα: 09:00 – 15:00
Κόστος συμμετοχής: 119 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ομιλητής: κα Γιώτα Τσομπανίδου

Βιογραφικό Ομιλητή:

Η κα Γιώτα Τσομπανίδου είναι ειδικευμένη επαγγελματίας στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικών Υπηρεσιών που ειδικεύεται σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτης και κινδύνου. Με σημαντική εμπειρία, είναι δικηγόρος, κάτοχος πιστοποίησης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και Certified Fraud Examiner (CFE) από το Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Είναι κάτοχος Bachelor of Laws (LLB) από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Master of Laws in Financial and Commercial Law (LLM) από το University of Central Lancashire. Ως δικηγόρος, Πιστοποιημένη Λειτουργός Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και CFE, έχει εκτεταμένη γνώση στον τομέα της κανονιστικής ρύθμισης, της διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης εποπτευόμενων οντοτήτων υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με δραστηριότητα στον Χρηματοπιστωτικό, Τραπεζικό και Νομικό τομέα.

Ως επαγγελματίας στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών υπηρεσιών μπορεί να παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε βασικά θέματα συμμόρφωσης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διασφαλίζοντας ότι μια επιχείρηση έρχεται σε επαφή σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους νέους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους, αλλά το πιο σημαντικό,  διαχειρίζεται νομικά και δεοντολογικά.

Η Γιώτα είναι επί του παρόντος AML-Compliance Officer στην Banque SBA, που βρίσκεται στη Λεμεσό. Επίσης, έχει εργαστεί σε Δικηγορικά Γραφεία, Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και σε τραπεζικό ίδρυμα.

Οδηγίες συμμετοχής:

Για να συμμετέχετε στο σεμινάριο παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην πιο κάτω φόρμα. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά πλην του πεδίου: Registration Number. Εάν θα παρακολουθήσουν το ίδιο σεμινάριο περισσότερα από ένα άτομο της εταιρείας σας, μπορείτε να αυξήσετε τον αριθμό πάνω απο την φόρμα εγγραφής για να σας ανοίξει το σύστημα περισσότερα έντυπα εγγραφής.

Ακολούθως πατήστε το κουμπί ADD TO CART και ακολούθως το κουμπί VIEW CART. Παρακαλώ όπως ελέγξετε τα στοιχεία σας ξανά και πατήστε το PROCEED TO CHECKOUT για να προχωρήσετε στην συμπλήρωση των στοιχείων του τιμολογίου.

Τέλος πατήστε το κουμπί PLACE YOU ORDER  για να προχωρήσετε στην πληρωμή μέσω κάρτας του οφειλόμενου ποσού.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ 24 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΤΕ.

0
0 item
Cart
Empty Cart