Η Μεταρρύθμιση του Κυπριακού Εργατικού Δικαίου στη Μεταπανδημική Εποχή: Συζητώντας τις Νέες Νομοθετικές Ρυθμίσεις που εισήχθηκαν στην κυπριακή έννομη τάξη από το 2022 και μετά

50,00

Out of stock

Categories: ,

Description

Περιγραφή/ Σκοποί Σεμιναρίου

Η Κυπριακή Έννομη Τάξη, από την ίδρυση της ΚΔ και για αρκετά χρόνια, δεν επέδειξε αυξημένο ενδιαφέρον για την ρύθμιση κανόνων δικαίου εργατικής φύσεως εφόσον γιατα χρόνια αυτά τέτοιες ρυθμίσεις αφορούσαν ένα πολύ μικρό αριθμό νομοθετημάτων με σημαντικότερους τον Περί Τερματισμού τον απασχολήσεων Νόμο (1967) και τον Νόμο περί Ετήσιων Αδειών (1967). Αυτό άλλαξε δραματικά στις αρχές της νέας χιλιετίας (2000) εφόσον η ανάγκη εναρμόνιση του Κυπριακού Δικαίου με το Ευρωπαϊκό για σκοπούς ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ δημιούργησε ένα καταιγισμό υιοθέτησης εργατικών νομοθετημάτων με αποτέλεσμα το κυπριακό εργατικό δίκαιο να εμπλουτιστεί σημαντικά. Από τότε η ανανέωση του εργατικού δικαίου παραμένει σταθερή χωρίς και μεγάλες αυξομειώσεις. Αυτό όμως είναι κάτι που μεταπανδεμική περίοδος κατάφερε να ανατρέψει επιφέροντας σημαντικές μετατροπές σε θέματα εργατικού ενδιαφέροντος και κυρίως θέματα που αφορούν την νέα, σύγχρονη πραγματικότητα και αφορούν κυρίως την  εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής ζωής, την διαφάνεια των όρων εργασίας και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε σχέση με αναφορές που κάνουν για παραβάσεις του Δικαίου. Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι οι ανάλυση των σημαντικών νομοθετικών ρυθμίσεων παρουσιάζοντας το καθεστώς πριν την αλλαγή, το καθεστώς που η αλλαγή έχει επιφέρει και πρακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να ληφθούν σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις αυτές.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

  • Χαιρετισμός/ Εισαγωγικά σχόλια
  • Συζήτηση για την εισαγωγή ρυθμίσεων που αφορούν τους Διαφανείς και Προβλέψιμους όρους εργασίας με κύρια αναφορά στον Νόμο Περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας του 2023 (25(I)/2023)
  • Συζήτηση για την εισαγωγή ρυθμίσεων που αφορούν την Προστασία των Υπαλλήλων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Δικαίου που αντιλαμβανονται κατά την εργασία του με κύρια αναφορά στον Νόμο Περί Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022 (6(I)/2022)
  • Συζήτηση για την εισαγωγή ρυθμίσεων που αφορούν την Εξισορρόπηση μεταξύ Προσωπικής και Επαγγελματικής Ζωής την Τηλεργασία με κύρια αναφορά στον Νόμο Περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμος του 2022 (216(I)/2022)
  • Συζήτηση για την τηλεργασία και για άλλα συναφή θέματα που αφορούν την μετα-πανδημική περίοδο σε επίπεδο εργατικού δικαίου
  • Ερωτήσεις/ Απαντήσεις.

Μέθοδος: Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ
Ημερομηνία: 24/10/2023
Ώρα: 15:00 – 18:15
Κόστος συμμετοχής: 50 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ομιλητής:  Νίκος Παναγιώτου

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ 24 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΤΕ.

Οδηγίες/Βοήθεια για την εγγραφή σας στο σεμινάριο μπορείτε να βρείτε στην σελίδα PARTICIPATION.

Ομιλητής: Νίκος Παναγιώτου, Δικηγόρος – Γιώργος Ζ Γεωργίου & Συνεργάτες, Συνεργαζόμενο Προσωπικό/Λέκτορας Πανεπιστημίο Λευκωσίας. 

Nicos is a highly experienced Senior Lawyer with a strong focus on Employment law and practice. He holds a Bachelor’s degree in Law from Democritus University of Thrace, Greece, and an LLM degree in European Business Law from the University of Nicosia. Having embarked on his legal career in 2008, Nicos gained invaluable insights and hands-on experience in the general Cypriot legal practice. However, after serving as a lawyer at the Ministry of Labour, Welfare, and Social Insurance of the Republic of Cyprus for three years (March 2015 to February 2019), he redirected his career focus to the specialized practice of Employment and Pensions law, a focus that continues up to today, as he currently works as a valuable member of the esteemed Employment and Pensions team at George Z. Georgiou and Associates and LLC.

Having dedicated approximately 8 years to this specialised practice, Nicos’ expertise in employment law is acknowledged locally through invitations to host/speak at various seminars, conferences, and training sessions for fellow lawyers on Employment Law matters.

In addition to the above, Nicos is an accomplished employment law trainer, lecturer, and legal professor, acting as an adjunct employment law professor at the University of Nicosia, where he teaches employment law to law school and business school undergraduate and postgraduate students. Nicos has also contributed to the legal science of Cypriot employment law by authoring a book on employment law published by HIPPUSUS PUBLISHINGS in 2019 and by producing various articles discussing employment law matters. Furthermore, he is currently pursuing his Ph.D. at the University of Nicosia, conducting research on the development of the employment relationship in the new, post-pandemic era.

Nicos is a member of both the Cyprus Bar Association and the Nicosia Bar Association. He also actively participates in the European Employment Lawyers Association (EELA), where he holds the Cypriot seat on the board of the organization since June 2023.

Οδηγίες συμμετοχής:

Για να συμμετέχετε στο σεμινάριο παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην σελίδα του σεμιναρίου συμπεριλαμβανομένου του αριθμού μητρώου σας (Registration number) του Παγκ. Δικ. Συλλόγου.  Εάν θα παρακολουθήσουν το ίδιο σεμινάριο περισσότερα από ένα άτομο της εταιρείας σας, μπορείτε να αυξήσετε τον αριθμό συμμετοχόντων  πατώντας το βελάκι δίπλα από τον αριθμό 1. Αυτόματα η ιστοσελίδα θα σας ανοίξει περισσότερα έντυπα εγγραφής,

Ακολούθως πατήστε το κουμπί ADD TO CART και ακολούθως το κουμπί VIEW CART. Παρακαλώ όπως ελέγξετε τα στοιχεία σας ξανά και πατήστε το PROCEED TO CHECKOUT για να προχωρήσετε στην συμπλήρωση των στοιχείων του τιμολογίου.

Τέλος πατήστε το κουμπί PLACE YOU ORDER  για να προχωρήσετε στην πληρωμή μέσω κάρτας του οφειλόμενου ποσού.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ 24 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΤΕ.

0
0 item
Cart
Empty Cart